Generalforsamling

Mandag den 6. februar 2006 Kl. 17:00

SAS Klubhus, Ved Diget 25, 2770 Kastrup

 

Agenda

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden SAS-klubbens årlige generalforsamling. Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1)     Valg af dirigent og referent: Jens løvgreen blev valgt til dirigent, og

a)      Michael B. Rasmussen og Claus Rathje blev referenter.

2)     Formandens beretning:

Bestyrelsen består af:


Formand                            Preben Nyeland

Kasserer                            Pia Kristiansen

Næstformand                    Micahel Bjørn Rasmussen

Sekretær                            Claus Rathje

Bestyrelsesmedlem         Nathalia Nyeland

Bestyrelsesmedlem         Steen Lihsmann Jensen

Suppleant                          Jacob Holm


Bestyrelsen har sammenlagt haft 6 møder. Et af disse var et telefonmøde grundet presset tid fra flere deltagere, og sæsonens program skulle besluttes.

Det vi mest har beskæftiget od med, er sikkerhed i skiløbet – hjelm – opfordring til bedre skiløb ved deltagelse på Teknik Kursus samt hvorledes det er muligt at aktivere medlemmerne og få flere medlemmer. Vi ønskede også at informerer medlemmerne om omfanget af DSKIF forsikring. Desværre modtog vi ikke fuldkommen materiale fra DSKIF.

Fra sidste års referat:

Ø      DSKIF har indgået ny forsikringsaftale med Top Danmark, således forstået at vi er dækket ind på mange områder når vi er af sted på ski. Yderligere information om dette vil blive udsendt inden sommerferien, idet der pt. afholdes informationsmøder over hele landet.

Vi fik desværre heller ikke tilbudt en orientering.

 

Ved afslutningen af året blev det en kamp at finde ud af de forskellige træk til træningsturene, idet SAS ændrede lønsystem, hvilket medførte totalt kaos. Heldigvis lovede SAS-Klubben at holde os skadefri i tilfælde af uregelmæssigheder.

Et andet regnskabsproblem var betaling af SAS-Klub kontingent for ikke ansatte – Pensionister, CSC ansatte og Eksterne medlemmer. Dette vil Pia komme nærmere ind på – vil jeg tro.

 

Vi har mistet mage medlemmer i 2005, hovedsageligt fra CSC og ved opsigelse.

 

Vi er d.d. 404 medlemmer. Der har været tilgang på 18 nye medlemmer og afgang på 77 medlemmer! Et tab i årlig kontingent på cirka Kr. 14.000.

 

Bestyrelsen har med partnere, turledere og aftrådte bestyrelsesmedlemmer været sammen til en såkaldt sommerfest. Desværre kunne vi alle først i slutningen af september så vi fik heller ikke i år spillet kroket og boule.

 

SAS Ski Club har været repræsenteret ved de sidste to repræsentantskabsmøder i SAS-Klubben.


 

 

Aktiviteter:

Ø      Uge 42 2005 var 5 medlemmer af sted på Teknik Kursus afholdt af Østrigske Skiinstruktører. Den Danske Ski Skole har vi opgivet.

Ø      Uge 1 2006, Interskandinavisk Stævne med i Sverige med 13 deltagere fra CPH.

Ø      Uge 2 2006, Sjusøen Langrends tur

Ø      Uge 3 2006 75 deltagere på den årlige uge tur til Avoriaz.

Ø      Uge 4 2006 deltager i alt 29 personer på den årlige uge tur til Alpe d’Huez, og

Ø      Uge 4 2006 ASCA St. Johann/Oberndorf i Tyrol, Østrig. Nathalia Nyeland deltog fra CPH.

 

Til slut et par personlige bemærkninger.

Jeg har nu været førtidspensionist i 3 år og det er på tide at andre overtager ledelsen af SAS Ski Club, Denmark. Jeg har fuld tillid til at Claus Rathje kan som formand føre sektionen fremgangsrigt videre, hvilket kræver opbakning fra medlemmerne og en altid loyal bestyrelse som jeg har haft glæden af at samarbejde med.

Min første træningstur som turleder var vist nok i 1990 (måske 1989) og alle turene har jeg rigtig mange gode minder fra, hvilket jeg takker jer alle for.

 

31. januar 2006

Preben Nyeland

 

3)     Regnskab: Godkendt. Der kom en bemærkning om DSKIF ski blad. Det koster 45,- kr. per blad. Vi har indsendt en opdateret liste til forbundet i august, men de har ikke brugt den.

4)     Budget: Ingen bemærkninger til budgettet.

5)     Kontingent: Uforandret.

6)     Behandling af indkomne forslag: Carsten Størner havde indsendt et forslag rettidigt, som han ønskede behandlet på generalforsamlingen. forslaget  lyder: " Der ønskes en beslutning om en policy for refusion af billetter til træningsture i SAS Ski Club. " Der var efterfølgende en heftig debat om emnet, men ikke nogen egentlig afgørelse, fordi SAS klubben er af en anden opfattelse, end den SAS Ski Club hidtil har rettet sig efter i de sidste 10-15 år.

a)      SAS Klubben refunderer alle billettyper dog kun det der svarer til en 90 % low fare standby (ca. 540 kr.)

b)     Der blev fremsat to ændringsforslag, som blev trukket tilbage mod at bestyrelsen drøftede emnet på et bestyrelsesmøde, og senere indført  dette i turleder dokumentet.

i)        Carsten Størners forslag blev nedstemt.

7)     Valg af bestyrelse:

a)      Valg af Formand: Preben Nyeland modtog ikke genvalg

i)        Bestyrelsen foreslår Claus Rathje. Claus Rathje blev valgt til formand.

b)     Valg af næstformand:           Michael Bjørn Rasmussen modtager ikke genvalg.

i)        Bestyrelsen foreslår Preben Nyeland. Preben Nyeland blev valgt til næstformand.

c)      Valg af Kasserer: Pia Kristiansen modtager genvalg. Pia Kristiansen blev genvalgt.

d)     Valg af Sekretær. Claus Rathje indstilles som formand.

i)        Bestyrelsen foreslår Lars Christensen. Lars Christensen blev valgt.

e)      Valg af Bestyrelsesmedlem: Steen Lihsmann Jensen modtager ikke genvalg.

i)        Forsamlingen foreslog Rasmus Hauch. Rasmus Hauch blev valgt.

 

 

f)       Valg af suppleant. Jacob Holm modtager ikke genvalg.

i)        Erik B. Andersen stillede op, og blev valgt.

g)     Valg af to revisorer, og en revisor suppleant. Jens og Guje Løvgreen blev genvalgt. Betina blev valgt til revisor suppleant.

h)     Valg til Langrendsudvalg: Ann Maj Hagberg blev valgt

8)     Eventuelt:

a)      Ønske til turleder dokumentet. De der deltager på turene er synlig på hjemmesiden. Preben checker med Niels Ahm.

b)     Info møder ønskes hjemmefra inden turene.

c)      Til skiskolen ønskes reglerne bedre dokumenteret, og at bestyrelsen opfordrer alle til undervisning. Undervisnings betingelserne skal kommunikeres bedre på www.sasski.dk.

d)     Tur referaterne ønskes lagt på www.sasski.dk også fra ISA/ASCA.

Den gamle (afgående) formand takkede bestyrelsen for et godt samarbejde, og forsamlingen for god orden.

Ordstyreren kunne ikke takke for god ro og orden, idet der ikke var nogen.