SAS SKI Club, Denmark
Generalforsamling
SAS
SAS
Ski Club, Denmark
13. Marts 2007 Kl. 17:00
SAS Klubhus, Ved Diget 25, 2770 Kastrup
AGENDA
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden SAS-Klubbens årlige generalforsamling.
Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning.
3.
Regnskab.
4.
Budget.
5.
Kontingent.
6.
Behandling af indkomne forslag.
7.
Valg af bestyrelse.
Valg af Formand:
Claus Rathje modtager genvalg.
Valg af Sekretær:
Preben Nyeland ønsker ikke genvalg. 
                                                                      Bestyrelsen foreslår: Erik Bonde Andersen. 
Valg af Bestyrelsesmedlem:
Nathalia Nyeland modtager genvalg
Valg af suppleant
8.
Valg af to revisorer, og en revisor suppleant.
Valg til Langrendsudvalg:
Valg til Festudvalg:
Valg til Bladudvalg ? 
9.
Eventuelt.
Spisning:
Tilmelding til:
Generalforsamling
SAS
SAS
Ski Club, Denmark
13. Marts 2007 Kl. 17:00
SAS Klubhus, Ved Diget 25, 2770 Kastrup
Af hensyn til spisning, hvor SAS Ski Club er vært, bedes SKRIFTLIG TILMELDING sendes til:
Formanden:
Forrmanden:
Formanden:
Claus Rathje
Claus Rathje
Rathje
Rathje
CPHTH
CPHTH
Eller via e-mail: claus.rathje@sas.dk
Med angivelse af navn(e) på deltager(e), som skal være formanden i hænde senest,
Tirsdag den 6. Marts 2007, kl. 13:00.
Jeg tilmelder:__________________________________________________
Navn(e) i blokbogstaver
_____________________________________________________________
Navn(e) i blokbogstaver
_____________________________________________________________
Underskrift